Tumblelog by Soup.io
 • blacknail
 • irmavep
 • kruchablondynka
 • nettle-carrier
 • sistermorphine
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • midnightradio
 • kamykartur
 • bubu-jaga
 • gug
 • davidvonv
 • wiedzmik
 • ladyamentia
 • lenoricious
 • weselefigara
 • katvont
 • guyver
 • Ordog
 • zorza
 • kurczaczekczaczek
 • lordruthven
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

December 04 2017

9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaKaBoom KaBoom

December 03 2017

6846 0477
Reposted fromqb qb viaconcarne concarne
1281 6ecb
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
6325 79d9 500
8642 90d5 500
Reposted fromzciach zciach viatutus tutus

December 02 2017

Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl